บขส.ประกาศหยุดเดินรถชั่วคราว 15 เส้นทางต่างประเทศ

บขส.ประกาศหยุดเดินรถชั่วคราว 15 เส้นทางต่างประเทศ

บริษัทขนส่ง จำกัด หรือ บขส. ได้มีประกาศยุติการเดินรถในเส้นทางระหว่างประเทศ 15 เส้นทางเป็นการชั่วคราว ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลไทย ลาว และกัมพูชา ที่ให้ปิดจุดผ่าแดนป้องกันการแพร่ระบาด จึงได้หยุดการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศชั่วคราว โดยทั้ง 15 เส้นทางที่จะปิดให้บริการได้แก่

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เส้นทางสายที่ 1 หนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์
เส้นทางสายที่ 2 อุดรธานี – นครหลวงเวียงจันทน์
เส้นทางายที่ 3 อุบลราชธานี – ปากเซ
เส้นทางสายที่ 4 มุกดาหาร – สะหวันนะเขต
เส้นทางสายที่ 5 ขอนแก่น – นครหลวงเวียงจันทน์
เส้นทางสายที่ 6 กรุงเทพฯ – นครหลวงเวียงจันทน์
เส้นทางสายที่ 7 นครพนม – ท่าแขก
เส้นทางสายที่ 8 เชียงใหม่ – หลวงพระบาง
เส้นทางสายที่ 9 อุดรธานี – หนองคาย – วังเวียง
เส้นทางสายที่ 10 กรุงเทพฯ – ปากเซ
เส้นทางสายที่ 11 เชียงราย – เชียงของ – บ่อแก้ว
เส้นทางสายที่ 14 จังหวัดเลย – แขวงไชยะบุรี – หลวงพระบาง
เส้นทางสายที่ 15 จังหวัดน่าน – หลวงพระบาง

ประเทศกัมพูชา

เส้นทางสายที่ 12 กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ – ปอยเปต – เสียมราฐ
เส้นทางสายที่ 13 กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ – ปอยเปต – พนมเปญ

เขียนข่าวโดย

Related Posts