เล็กเท่า “เมาส์คอมพิวเตอร์” พกพาช่วยตรวจไวรัสโคโรนา

เล็กเท่า “เมาส์คอมพิวเตอร์” พกพาช่วยตรวจไวรัสโคโรนา

ตรวจได้เร็ว ข้อมูลชัดเจน สำคัญที่สุดในเวลานี้ ที่การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ยังไม่หยุด ล่าสุดทีมไฮเทคของจีนคิดอุปกรณ์ขนาดเท่าเมาส์คอมพิวเตอร์ พกพาสะดวก ช่วยตรวจใครที่สงสัยจะติดเชื้อได้

สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า ทีมวิจัยจากคณะวิศวกรรมเครื่องมือวัดความแม่นยำและออปโตอิเล็กทรอนิกส์ แห่งมหาวิทยาลัยเทียนจิน (School of Precision Instrument and Opto-Telectronics Engineering) และบริษัทต่างๆ ร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์และระบบตรวจสอบแบบพกพา สำหรับผู้ป่วยต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยสามารถตรวจผู้ป่วยต้องสงสัยได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการตรวจสอบจากเทคโนโลยีบิ๊กดาต้า รวมถึงระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า

อุปกรณ์นี้พกพาได้ เพราะมีขนาดเท่าเมาส์คอมพิวเตอร์ มีชิ้นส่วนหลักทำหน้าที่ตรวจจับแบบละเอียด แม่นยำเทียบเท่าเครื่องมือในห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ สามารถตรวจสอบเลือดจากปลายนิ้วว่าเป็นผู้ป่วยต้องสงสัยหรือไม่ ได้อย่างรวดเร็ว

สำนักข่าวซินหัว รายงานเพิ่มเติมอีกว่า ข้อมูลจากเอกสารการวินิจฉัยและการรักษาโรคปอดอักเสบที่เกิดจากไวรัสนี้ (ฉบับทดลองที่ 5) ระบุว่า ผู้ป่วยต้องสงสัยว่าติดไวรัสฯ จะมีลักษณะทางคลินิก 2 ประการ ได้แก่ “มีไข้ หรือมีอาการในระบบทางเดินหายใจ” และ “เซลล์เม็ดเลือดขาวมีจำนวนปกติหรือลดลง หรือเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ (Lymphocyte) มีจำนวนลดลงในระยะแรกเริ่ม”

ผลตรวจสามารถถูกอัปโหลดลงบนแพลตฟอร์มคลาวด์ว่าด้วยการตรวจสอบการแพร่ระบาดและการแจ้งเตือนล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ ประมวลผลลัพธ์ ก่อนจะส่งต่อข้อมูลไปยังสถาบันควบคุมโรค และตรวจสอบทางการแพทย์ของรัฐบาลทุกระดับ เพื่อแจ้งเตือนล่วงหน้า วิเคราะห์สถานการณ์ และสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาด

ทั้งนี้ ระบบตรวจสอบดังกล่าวได้ใบรับรองจดทะเบียนอุปกรณ์การแพทย์ของสำนักงานบริหารยาแห่งชาติจีน (National Medical Products Administration) ด้วย.

เขียนข่าวโดย

THE BANK

Related Posts