กทม.เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ ป้องกันน้ำท่วมพายุฤดูร้อน 3-5 มี.ค.นี้

กทม.เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ ป้องกันน้ำท่วมพายุฤดูร้อน 3-5 มี.ค.นี้

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ พายุฤดูร้อน ที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 3-5 มี.ค. ว่า กทม. โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากเรดาร์ตรวจอากาศ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำของ กทม. เพื่อรองรับสถานการณ์ฝนจากพายุฤดูร้อน โดยลดระดับน้ำในคลอง บ่อสูบ และแก้มลิงให้อยู่ในระดับต่ำ เร่งสูบน้ำในท่อและคลองด้วยเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ จัดหน่วย BEST ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำ จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม รื้อถอนสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการฯ ยังแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงสถานการณ์ฝนตกหรือจุดที่มีปัญหาน้ำท่วม ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ Website http://dds.bangkok.go.th  Facebook: http://www.facebook.com/bkk.best Twitter : http://twitter.com/bkk_best/bkkbest  ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กทม. Line ID : @bkk_best และแอปพลิเคชัน กทม. Connect ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกันสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. ยังได้เตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ ตลอดจนอุปกรณ์การดับเพลิงและกู้ภัยให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากเหตุพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงได้ในทันที หากพบเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทร.แจ้งได้ที่หมายเลข 199 ตลอด 24 ชั่วโมง.

เขียนข่าวโดย

THE BANK

Related Posts