จับตาสัมมนา บสก.9 ชำแหละเงินกู้ฟื้นฟูโควิดช่วยเศรษฐกิจ หรือเป็นพิษกับประชาชน

จับตาสัมมนา บสก.9 ชำแหละเงินกู้ฟื้นฟูโควิดช่วยเศรษฐกิจ หรือเป็นพิษกับประชาชน

หลักสูตร บสก.9 สถาบันอิศรา จัดเวทีสัมมนาสาธารณะ “ชำแหละเงินกู้ฟื้นฟูโควิด” ช่วยเศรษฐกิจหรือเป็นพิษกับประชาชน คลี่ทุกปม สะท้อนครบทุกมิติ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาพัฒน์ วุฒิสภา ฝ่ายค้าน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน และภาคประชาชน ในวันที่ 1 ส.ค. 63 นี้

นายศราวุฒิ นวการพิศุทธิ์ ประธานผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 9 สถาบันอิศรา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคโควิด-19 นอกจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อด้านสุขภาพและสาธารณสุขแล้ว ยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจประเทศไทยด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจากการประเทศไทยมีมาตรการการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมโรค ทำให้กิจการต่างๆ ที่มีความเสี่ยงไม่สามารถดำเนินการได้ชั่วคราว กระทั่งทยอยคลายล็อกเมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น รัฐบาลได้มีการช่วยเหลือเยียวยาผ่านระบบงบประมาณและพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่

1. พ.ร.ก.อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 หรือ พ.ร.ก.เงินกู้ วงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท

2. พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท

3. พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 วงเงินไม่เกิน 4 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ตาม การเยียวยาด้วยเงินกู้จำนวนมหาศาลเช่นนี้ เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายในสังคมติดตามและจับตากันอย่างใกล้ชิดว่า จะสามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจไทยได้จริงหรือไม่ หรือจะเกิดผลลัพธ์หรือผลกระทบอื่นใดตามมาจากการใช้งบประมาณเหล่านี้

ด้วยเหตุนี้ หลักสูตร บสก.9 จึงจัดงานสัมมนาสาธารณะ เรื่อง ชำแหละเงินกู้ฟื้นฟูโควิด : ช่วยเศรษฐกิจหรือเป็นพิษกับประชาชน ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลลูม AB โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว และสามารถรับฟังการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ TNN ช่อง 16, Thai PBS และข่าวเวิร์คพอยท์ 23 ในวันและเวลาดังกล่าว

โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องมาร่วมสะท้อนมุมมองต่างๆ อย่างครบถ้วน ได้แก่ นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการพิจารณาโครงการใน พ.ร.ก.เงินกู้

รวมถึงนายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา, นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และที่ปรึกษากรรมาธิการวิสามัญติดตาม-ตรวจสอบงบประมาณ และมาตรการการแก้ไขปัญหาวิกฤติโควิด , ดร.มานะ นิมิตมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด

Related Posts