คปภ.แจ้งลูกค้า ‘สินมั่นคงประกันภัย’ หากได้รับเช็คคืนเบี้ยประกัน ยื่นร้องเรียนได้

คปภ.แจ้งลูกค้า ‘สินมั่นคงประกันภัย’ หากได้รับเช็คคืนเบี้ยประกัน ยื่นร้องเรียนได้

คปภ.แจ้งลูกค้า 'สินมั่นคงประกันภัย' หากได้รับเช็คคืนเบี้ยประกัน ยื่นร้องเรียนได้

สำนักงาน คปภ.แจ้งลูกค้า “สินมั่นคงประกันภัย” หากได้รับเช็คคืนเบี้ยประกัน ร้องเรียนคปภ.ได้ ดำเนินคดีตามกฎหมาย ฐานจงใจฝ่าฝืนคำสั่งนายทะเบียน

 

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.64 นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว มีใจความว่า ผมขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม สืบเนื่องจากประเด็นการบอกเลิกสัญญาประกันภัยโควิดทั้งหมด ของบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง และมีผู้เอาประกันภัยบางราย ได้รับจดหมายจากบริษัทประกันภัยแล้ว

สำหรับความกังวลที่ว่า การบอกเลิกสัญญาของบริษัทที่ได้ทำก่อนหน้าที่ สำนักงาน คปภ.ออกคำสั่งนายทะเบียน จะมีผลต่อสัญญาประกันภัยหรือไม่อย่างไรนั้น ตามหลักการของการบอกเลิก บริษัทจะแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญา โดยทำเป็นหนังสือถึงผู้เอาประกันภัย ไม่ใช่ออกแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ และยังต้องมีระยะเวลาบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน จึงจะมีผลสมบูรณ์

เมื่อประกาศนายทะเบียนที่ออก ให้มีผลทันทีเมื่อวาน (16 ก.ค.64) แม้ทางบริษัทจะได้ส่งหนังสือออกไปถึงผู้เอาประกันภัยแล้ว แต่ก็คงอยู่ในระยะเวลา 30 วัน เท่ากับว่าการบอกเลิกของบริษัทยังไม่มีผลสมบูรณ์ครับ

ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับจดหมายบอกเลิกจากบริษัท ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ กับหนังสือดังกล่าว บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียนดังกล่าว กรมธรรม์ประกันภัยของท่าน จึงยังมีความคุ้มครองต่อไปตามปกติครับ หากผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับเช็คคืนเบี้ยประกันภัยทางไปรษณีย์จากบริษัท ผู้เอาประกันสามารถนำเอกสารดังกล่าว มาร้องเรียนต่อ สำนักงาน คปภ. ซึ่งสำนักงาน คปภ.จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพราะถือว่าจงใจฝ่าฝืนคำสั่งนายทะเบียนครับ

Related Posts