แม่น้ำยม ที่ไหลผ่าน 4 อำเภอ แห้งขอด

(27/5/64)
…แม่น้ำยม ที่ไหลผ่าน 4 อำเภอของจังหวัดพิจิตร คืออำเภอสามง่าม, โพธิ์ประทับช้าง, บึงนาราง และอำเภอโพทะเล ขณะนี้ยังแห้งขอด เนื่องจากฝนทิ้งช่วง ที่ผ่านมามีฝนตกลงมาน้อย ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เพราะไม่สามารถเพาะปลูก ได้
แม่น้ำยม" รวมข่าวเกี่ยวกับ "แม่น้ำยม" เรื่องราวของ"แม่น้ำยม"
ชาวบ้าน บอกว่า แม่น้ำยม ถือเป็นแม่น้ำสายหลักที่ชาวบ้านใช้ในการอุปโภค-บริโภค และใช้ทำการเกษตร แต่แห้งขอดมานานกว่า 6 เดือนแล้ว แม้ขณะนี้จะเข้าสู่ฤดูฝน แต่ปริมาณฝนตกน้อยมาก ขณะนี้จึงต้องชะลอการเพาะปลูกออกไปก่อน
แม่น้ำยมวิกฤตหนัก แห้งขอดจนเห็นผืนทราย เดินข้ามได้  เนื่องจากไม่มีเขื่อนกักเก็บน้ำ
ส่วนที่ลงทุนไปแล้ว ก็ต้องเร่งสูบน้ำบาดาลขึ้นมาหล่อเลี้ยงพืชผลที่ปลูกไว้ แต่ด้วยน้ำบาดาลน้อยเช่นกัน จึงไม่เพียงพอ ขณะนี้จึงได้แต่รอคอยให้ฝนตกลงมาโดยเร็ว เพราะหากไม่มีฝนภายใน 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า พืชที่ปลูกไว้จะทยอยแห้งตาย และมีปัญหาหนี้สินตามมาจำนวนมาก
ตะลึง! “แม่น้ำยม” แห้งขอดเห็นพื้นทราย
พิจิตร-แม่น้ำยมตอนบนแห้งขอดตั้งแต่ต้นปี
บางระกำน่าจะดีขึ้น - Phitsanulok Hotnews

Related Posts