โลกจารึก สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ผู้ทรงสมถะ เรียบง่าย เสด็จเยือนไทย

โลกจารึก สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ผู้ทรงสมถะ เรียบง่าย เสด็จเยือนไทย

‘ในโลกใบนี้ที่ประสบความบาดหมาง การแบ่งแยก และการกีดกันมากเกินไป ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างหนัก ในการส่งเสริมความสามัคคี และการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข’

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส องค์ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ตรัสชื่นชมประเทศไทย ผ่านทางคลิปวิดีโอ ซึ่งสำนักวาติกัน นำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน เมื่อ 15 พ.ย. ที่ผ่านมา ก่อนพระองค์จะเสด็จมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย. 62

* APOSTOLIC JOURNEY

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ซึ่งทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างสมถะ เรียบง่ายเสมอมา ได้เสด็จมาเยือนเอเชีย เป็นครั้งที่ 4 แล้ว นับจากทรงได้รับแต่งตั้งและทรงเข้าดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสันตะปาปา เป็นองค์พระประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก พระองค์ที่ 266 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 สืบต่อจากอดีตสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ที่ทรงสละตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

สำหรับการเสด็จมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ‘APOSTOLIC JOURNEY OF HIS HOLINESS FRANCIS TO THAILAND’ ได้นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติยินดีแก่ปวงชนชาวไทยทุกเชื้อชาติศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสต์ศาสนิกชนในประเทศไทย ที่ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2557 ระบุว่า มีจำนวน 814,508 คน ของประชากรในประเทศไทย 64,076,033 ล้านคน และในจำนวนคริสต์ศาสนิกชนในไทย นับถือนิกายโรมันคาทอลิก 369,636 คน

* สมเด็จพระสันตะปาปาเยือนไทยครั้งแรกในรอบ 35 ปี

การเสด็จมาเยือนไทยของสมเด็จพระสันตะปาปา หรือ โป๊ปฟรานซิส พระชนมายุ 82 พรรษา ซึ่งยังทรงดำรงตำแหน่งองค์พระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน รัฐอธิปไตยที่ตั้งอยู่ในกรุงโรม อิตาลีด้วยนั้น เพื่อทรงร่วมฉลอง 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม และฉลอง 50 ปีแห่งสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับนครรัฐวาติกัน

ศาสนาคริสต์ได้เข้ามาในประเทศไทยยุคเดียวกับการล่าอาณานิคมของลัทธิจักรวรรดินิยม โดยเฉพาะ ชาวโปรตุเกส ชาวสเปน และชาวดัตช์ และศาสนาคริตส์ได้เข้ามาเผยแพร่ครั้งแรกในประเทศไทย ตรงกับสมัยอาณาจักรอยุธยา ซึ่งปรากฏหลักฐานว่าในปี พ.ศ.2110 มีมิชชันนารีคณะดอมินิกัน 2 คนเข้ามาสอนศาสนาให้ชาวโปรตุเกส รวมทั้งชาวพื้นเมืองที่เป็นภรรยา

การเสด็จมาเยือนประเทศไทยของพระสันตะปาปาฟรานซิส นับเป็นการเสด็จมาเยือนขององค์พระประมุขคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกครั้งแรกในรอบ 35 ปี นับตั้งแต่พระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่ 2 ได้เสด็จมาเยือนประเทศไทย เมื่อปี 2527 เพื่อทรงต้องการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างผู้นับถือศาสนาคริสต์กับชาวพุทธ ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยหลังจากเสด็จเยือนไทยแล้ว โป๊ปฟรานซิสจะเสด็จไปเยือนญี่ปุ่นเป็นประเทศต่อไป ระหว่างวันที่ 23-26 พ.ย.62.

 

Cr.ไทยรัฐออนไลน์

Related Posts