คิดค้นวัสดุนาโนทองแดงฆ่าเซลล์มะเร็งในหนู

คิดค้นวัสดุนาโนทองแดงฆ่าเซลล์มะเร็งในหนู

เมื่อเร็วๆนี้ทีมสหวิทยาการของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเลอเฟิน ในเบลเยียม, มหาวิทยาลัยเบรเมน, สถาบันวิศวกรรมวัสดุไลบ์นิซ ในเยอรมนีและมหาวิทยาลัยโยอานนินา ในกรีซ เผยว่า ประสบความสำเร็จในการฆ่าเซลล์เนื้องอกในหนูทดลอง โดยใช้สารประกอบทองแดงขนาด นาโนพร้อมกับภูมิคุ้มกัน

ทั้งนี้ ในบางกรณีภูมิคุ้มกันบำบัดได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ประสบความสำเร็จ นักชีวการแพทย์นักฟิสิกส์ และวิศวกรเคมี พบว่า เนื้องอกมีความไวต่ออนุภาคนาโนคอปเปอร์ออกไซด์ (copper oxide) ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีส่วนผสมของทองแดงและออกซิเจน หากอยู่ในสิ่งมีชีวิตอนุภาคนาโนเหล่านี้จะละลายและกลายเป็นพิษ แต่การสร้างอนุภาคนาโนโดยใช้ไอเอิร์นออกไซด์ (iron oxide) ทำให้นักวิจัยควบคุมกระบวนการนี้เพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งในขณะที่เซลล์ปกติที่สุขภาพดีไม่ได้รับผลกระทบ นักวิจัยคาดการณ์ว่ามะเร็งจะกลับมาหลังจากรักษาด้วยอนุภาคนาโนเพียงอย่างเดียว ดังนั้น จึงรวมอนุภาคนาโนเข้ากับภูมิคุ้มกัน และสังเกตว่าสาร ประกอบทองแดงไม่เพียงแต่จะฆ่าเซลล์มะเร็งได้โดยตรงเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยเซลล์เหล่านั้นใน ระบบภูมิคุ้มกันที่ต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอม เช่น เนื้องอก

เพื่อยืนยันการค้นพบนี้ ทีมวิจัยได้ฉีดเซลล์มะเร็งกลับเข้าไปในหนู ซึ่งพบว่าเซลล์เหล่านี้ถูกกำจัดโดยระบบภูมิคุ้มกันทันที อย่างไรก็ตาม เทคนิคใหม่ใช้กับมะเร็งได้ราว 60% เนื่องจากเซลล์มะเร็งเกิดจากการกลายพันธุ์ในยีน p53 และนี่เป็นเพียงการทดสอบกับหนูทดลอง ทีมวางแผนว่าจะทดสอบเซลล์มะเร็งที่ได้จากเนื้อเยื่อผู้ป่วยมะเร็ง หากผลลัพธ์ยังคงเหมือนเดิมก็น่าจะนำไปสู่การวางแผนตั้งค่าการทดลองทางคลินิกต่อไป.

เขียนข่าวโดย

THE BANK

Related Posts