เชียงคาน-น้ำโขง ขึ้นสกายวอล์ก

เชียงคาน-น้ำโขง ขึ้นสกายวอล์ก

สกายวอล์กเชียงคาน นับเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่บนภูเขาสูง ติดแม่น้ำโขง บริเวณพระใหญ่ภูคกงิ้ว บ.ท่าดีหมี ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย และปัจจุบันเปิดให้เข้าชมแล้ว

โดยขณะนี้มอบหมายให้ อบต.ปากตม อ.เชียงคาน เข้ามาบริหารจัดการ ทั้งในเรื่องการดูแลนักท่องเที่ยว ความปลอดภัย และการจัดเก็บรายได้จากผู้เข้าชม

พร้อมเปิดเป็นทางการในวันที่ 5 ธ.ค.นี้ ให้ชาว จ.เลย และ นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.เลย กล่าวว่า จ.เลยได้รับการจัดงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานีหนองบัวลำภู เลย หนองคาย และบึงกาฬ) หรือกลุ่มสบายดี

 

ในโครงการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ สกายวอล์กพระใหญ่ภูคกงิ้ว อ.เชียงคาน

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.เลย โดยใช้งบประมาณ 28.6 ล้านบาท โครงการนี้ตั้งอยู่ที่ ต.คกงิ้ว อ.เชียงคาน ห่างจากตัวอำเภอ 20 กิโลเมตร

ตัวสกายวอล์กมีความสูงจากพื้นดิน 19 เมตร พื้นที่ทางเดินล้อมรอบองค์พระใหญ่ภูคกงิ้ว ด้านหน้าองค์พระเป็นแขนยื่นออกไป ด้านหน้ามีความยาวข้างละ 23-26 เมตร แขนทั้ง 2 ข้างห่างกัน 19 เมตร

ทางเดินของสกายวอล์กเป็นกระจกใสชนิดพิเศษ มีตะแกรงเหล็กรองรับ

สกายวอล์กแห่งนี้ถูกออกแบบเป็นพิเศษ มีความมั่นคง ปลอดภัย แน่นหนา ทั้งปรับปรุงทัศนียภาพ

ภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน

โดยเฉพาะจุดที่ตั้งบริเวณพระใหญ่ภูคกงิ้ว ตั้งอยู่ในบริเวณจุดแรกของภาคอีสานที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน

โดยมีแม่นํ้าเหือง เป็นแนวพรมแดนธรรมชาติกั้นลาวกับไทย จุดนี้จะมองเห็นแม่น้ำสองสีได้อย่างชัดเจน ทั้งยังจะเป็นอีกจุดหนึ่งสำหรับชมพระอาทิตย์ตกลับเหลี่ยมภูเขาที่สวยงาม

นายวิสิทธิ์ จันทะสี นายกอบต.ปากตม ในฐานะเจ้าของพื้นที่ผู้ดูแลสกายวอล์กเชียงคาน กล่าวว่า

สำหรับพระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า“พระใหญ่ภูคกงิ้ว” แห่งวัดปากน้ำเหือง เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร สีเหลืองทองอร่าม หล่อด้วยไฟเบอร์ผสมกับเรซิ่น องค์พระสูง 19 เมตร ฐานกว้าง 7.2 เมตร

โดยอัญเชิญปฐวีธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ จากพระธาตุพนม พระธาตุเชิงชุม พระธาตุ บังพวน พระธาตุขามแก่น พระธาตุนาดูน และพระธาตุศรีสองรัก มาบรรจุไว้ใต้ฐาน องค์พระพุทธรูป

รวมทั้งได้รับพระราชทานพระมหา กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ในพระเกศขององค์พระพุทธรูปด้วย

ส่วนชื่อ “พระพุทธนวมินทรมงคลลีลา ทวินคราภิรักษ์” นั้น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ทรงประทานนามให้มีความหมายว่า พระพุทธรูปปางลีลาประทานพรที่สร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลในรัชสมัย รัชกาลที่ 9

พระใหญ่ภูคกงิ้ว ตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็น ผืนดินแห่งแรกของอีสานที่แม่น้ำโขงไหลผ่านโดยมีแม่น้ำเหือง แม่น้ำอีกสายที่เป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างลาวกับไทย

ตรงบริเวณที่แม่น้ำเหืองไหลมาบรรจบ กับแม่น้ำโขงนั้น จะเห็นเป็นแม่น้ำสองสี เพราะแม่น้ำทั้งสองสายนี้มีสีเข้ม และอ่อนต่างกันอย่างชัดเจน มองเห็นทัศนียภาพของ แม่น้ำโขงในมุมสูง อีกทั้งยังเป็นจุดที่มี ความสวยงามไม่แพ้ที่ไหนๆ โดยเฉพาะยามพระอาทิตย์กำลังจะลาลับเหลี่ยมเขาไป

การสักการะพระใหญ่ภูคกงิ้วนั้น ชาวบ้านนิยมนำธูปเทียน และบายศรีดอกไม้มาถวายด้วยสังเกตได้จากบริเวณฐานขององค์พระพุทธรูปจะมีบายศรีดอกไม้วางอยู่เต็ม ไปหมด

ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมา อ.เชียงคานเป็นจำนวนมาก และกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ จะต้องเดินทางมาท่องเที่ยวสกายวอล์กเชียงคานแห่งนี้ต่อวันประมาณ 5,000-7,000 คน ในช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ส่วนวันปกติ มีนักท่องเที่ยว 1,500-2,000 คน

เขียนข่าวโดย

Related Posts