ล่องแพสัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม ริมฝั่งหนองหาร สกลนคร

ล่องแพสัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม ริมฝั่งหนองหาร สกลนคร

 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านท่าวัดเหนือ ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ. สกลนคร  พร้อมใจเปิดให้บริการล่องแพบริเวณริมฝั่งหนองหาร บ้านท่าวัดเหนือ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น กระจายรายได้สู่ชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่  โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสธรรมชาติที่สวยงามของหนองหารสกลนคร ซึ่งมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และยังได้ชมวิถีชีวิตพื้นบ้าน  ไหว้ขอพรหลวงพ่อสอน ชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะขอม ที่วัดมหาพรหมโพธิราช รับประทานอาหารพื้นถิ่น  ซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน เยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนและฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยมี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนครร่วมให้การส่งเสริม

1(10)
1(8)

สำหรับค่าบริการคิด ตามขนาดของแพ ความจุตั้งแต่ 10-15 คน มีเสื้อชูชีพ และห่วงยาง มีเรือยนต์รับส่งนักท่องเที่ยวขึ้นลง โดยแพที่ให้บริการแต่ละลำจะต้องขออนุญาต และทำตามระเบียบของกรมเจ้าท่า พร้อมขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ห้ามทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำซึ่งพบว่านักท่องเที่ยวต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  และเดินทางเข้ามาใช้บริการล่องแพบ้านท่าวัดเป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะช่วงวันหยุดเสาอาทิตย์ นอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายอาหารที่หลากหลายให้เลือกรับประทาน โดยเมนูเด็ดจะเป็นหมูดำหัน บ้านท่าวัด สามารถนำขึ้นไปรับประทานบนแพ พร้อมชมธรรมชาติที่สวยงามของหนองหาร  ชมวิถีการประมงน้ำจืดของชาวบ้าน  ชมนกและสัตว์น้ำนานาพันธุ์ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างมาก เหมาะทั้งการมาเที่ยวกับครอบครัว หรือมากับเพื่อน

1(2)(1)

1(4)(1)
1(6)

ด้านนางมลฤดี ดาบสีพาย ผู้ประกอบการล่องแพ กล่าวว่า ชาวชุมชนหวังให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สร้างรายได้ให้กับชุมชน  โดยผู้ประกอบการได้ทำตามกฎระเบียบของภาครัฐ  และมาตรการในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว  โดยนักท่องเที่ยวก่อนลงเล่นน้ำจะต้องสวมใส่เสื้อชูชีพที่เตรียมไว้ พร้อมร่วมรณรงค์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ทุกวัน

Related Posts