หมอมนูญ แนะวิธีเก็บตัวอย่างหลังโพรงจมูก ตรวจหาโควิด-19 ไม่ใช่เรื่องง่าย

หมอมนูญ แนะวิธีเก็บตัวอย่างหลังโพรงจมูก ตรวจหาโควิด-19 ไม่ใช่เรื่องง่าย

หมอมนูญ แนะวิธีเก็บตัวอย่างหลังโพรงจมูก เพื่อตรวจหา “โควิด-19” อย่างถูกต้อง หากเก็บผิดวิธีจะทำให้ผลบวกลดลง

นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โพสต์ให้ความรู้เกี่ยวกับ “โควิด-19” ผ่านแฟนเพจ หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC โดยระบุว่า การเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจหลังโพรงจมูก (nasopharyngeal swab) เพื่อตรวจหาพันธุกรรมไวรัสโควิด-19 ทางห้องปฏิบัติการไม่ใช่เรื่องง่าย ถ้าเก็บไม่ถูกต้อง ไม่ได้ตัวอย่างพอเพียง อาจทำให้ผลบวกลดลง

บุคลากรการแพทย์และประชาชนทั่วไป ต้องรู้วิธีการเก็บตัวอย่าง และกายภาคของช่องจมูก และหลังโพรงจมูก เพราะคงได้รับการตรวจไม่วันใดก็วันหนึ่ง

ฐานของช่องจมูกประกอบด้วยเพดานแข็งในปากด้านหน้า และเพดานอ่อนในปากด้านหลัง ผนังด้านในเป็นผนังกั้นช่องจมูก ผนังด้านข้างเป็นกระดูก 3 ชิ้น กระดูกเทอร์บิเนตล่าง กลาง และบน

วิธีการเก็บตัวอย่าง ให้ผู้ป่วยแหงนหน้าขึ้นประมาณ 30-45 องศา ถือก้านพลาสติกตั้งฉากกับใบหน้า สอดก้านพลาสติกเข้าในรูจมูก เหนือฐานของช่องจมูก แยงขนานกับฐานของเพดานปากตามแนวรูจมูกกับรูหูหรือบริเวณติ่งหู เข้าไปตรงๆ เอียงด้านข้างได้เล็กน้อย เพื่อหลีกเลี่ยงชนผนังกั้นช่องจมูก เข้าไปลึกประมาณ 9-12 เซนติเมตร (ดูรูป)

อย่าแยงขึ้นข้างบนในทิศทางของตา (ดูรูป) อย่าแยงเอียงเข้าด้านใน (medial) มากเกินไป จะไปโดนผนังกั้นช่องจมูก จะทำให้เจ็บมากและอาจทำให้จามได้ อย่าแยงเอียงไปด้านข้าง (lateral) มากเกินไป จะไปโดนกระดูกเทอร์บิเนต (ดูรูป) ทำให้เก็บตัวอย่างได้ไม่เพียงพอ

เมื่อส่วนปลายของก้านพลาสติก swab อยู่ในตำแหน่งหลังโพรงจมูก (posterior nasopharynx)ให้หมุน 2-3 รอบ ดึงก้านพลาสติกออก ใส่ในหลอดเปล่า แล้วนำส่งห้องปฏิบัติการ

บางคนมีผนังกั้นจมูกคด หรือมีริดสีดวงจมูก ทำให้ช่องในจมูกแคบ สอดก้านพลาสติกผ่านเข้าหลังโพรงจมูกไม่ได้ อย่าฝืนทำต่อ ให้เปลี่ยนมาสอดรูจมูกอีกข้างแทน.

(ข้อมูลจาก แฟนเพจ “หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC”)

Related Posts