Coach เปิดตัวคอลเลคชั่น Coach x Champion® การรวมตัวกันของสองไอคอนชาวอเมริกัน

Coach เปิดตัวคอลเลคชั่น Coach x Champion® การรวมตัวกันของสองไอคอนชาวอเมริกัน

“ ในโอกาสครั้งสำคัญที่เราได้ร่วมงานกับ Stuart และทีม Coach ผสานความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบรวมถึงมรดกอันยิ่งใหญ่ของแบรนด์อเมริกันที่เป็นสัญลักษณ์ทั้งสองนี้ ได้สร้างแรงบันดาลให้เป็นอย่างมาก” หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบระดับโลกของ Champion, Ned Munroe กล่าว “ การหลอมหลวมกันระหว่างแบรนด์ที่มีจุดเริ่มมากจากความเป็นสปอร์ต Champion กับแบรนด์ที่มุ่งเน้นและพิถีพิถันอย่าง Coach ได้ทำให้เกิดโอกาสที่มาเพิ่มสไตล์อันเป็นสัญลักษณ์ให้กับ Champion และทำให้ดูมีชีวิตขึ้นมามากยิ่งขึ้น”

สินค้าวางจำหน่ายจำนวนจำกัด ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ร้าน Coach CentralWOrld ชั้น 1 โซน Atrium และ Coach line official account: @coachth

Related Posts