“หญิงมีครรภ์-คุณแม่ให้นมบุตร” ควรฉีดวัคซีน “โควิด-19” หรือไม่?

"หญิงมีครรภ์-คุณแม่ให้นมบุตร" ควรฉีดวัคซีน "โควิด-19" หรือไม่?

ในขณะที่หลายคนกำลังรอคอยความหวังที่จะได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กันอย่างใจจดใจจ่อ ในส่วนของหญิงมีครรภ์ และคุณแม่ที่กำลังให้นมบุตรอยู่ ควรได้รับการฉีดวัคซีนในตอนนี้หรือไม่

นายแพทย์ธนีย์ ธนียวัน (หมอแทน) ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด และเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า แม้สถานการณ์ปัจจุบันจะมีวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 แล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีข้อกังวลในหมู่สตรีมีครรภ์และสตรีที่กำลังให้นมบุตรว่าควรจะฉีดวัคซีนหรือไม่

หญิงมีครรภ์ คุณแม่ให้นมบุตร เป็นกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 หรือไม่?

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าหากหญิงตั้งครรภ์เกิดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะมีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงกว่าหญิงที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ และ มีโอกาสที่จะคลอดทารกก่อนกำหนดในอัตราที่สูงขึ้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าว 3 สมาคมด้านสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา อันประกอบด้วย ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ CDC (Centers for Disease Control and Prevention), สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารก (The Society for Maternal-Fetal Medicine), และสมาคมสูตินารีแพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American College of Obstetricians and Gynecologists) จึงเห็นชอบร่วมกันว่า แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ให้กับสตรีมีครรภ์ และสตรีที่ให้นมบุตร

นอกจากนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับสตรีมีครรภ์และสตรีที่กำลังให้นมบุตรไปแล้วจำนวนมาก แต่ไม่มีรายงานว่ามีผลข้างเคียงที่รุนแรงแต่อย่างไร การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จึงให้ประโยชน์มากกว่าการไม่ฉีดวัคซีน

Related Posts