หอการค้าฯ คาดเศรษฐกิจเชียงใหม่ฟื้นตัวช้าสุด เงินหมุนในระบบหายกว่าแสนล้าน

หอการค้าฯ คาดเศรษฐกิจเชียงใหม่ฟื้นตัวช้าสุด เงินหมุนในระบบหายกว่าแสนล้าน

ประธานหอการค้าฯ เชียงใหม่ คาดเศรษฐกิจในเชียงใหม่ฟื้นตัวช้าสุด เพราะพึ่งพิงการท่องเที่ยวเป็นหลัก ประเมินเงินหมุนเวียนในระบบหายกว่าแสนล้าน

นายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2563 หดตัวมาก เพราะได้รับผลกระทบรุนแรงจากมาตรการควบคุมโรคระบาดของโควิด-19 ซึ่งดำเนินการอย่างเข้มงวดทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ เศรษฐกิจเชียงใหม่ ต้องพึ่งพิงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศในเกณฑ์สูง ดังนั้นภาวะเศรษฐกิจเชียงใหม่จึงฟื้นตัวได้ช้าที่สุด ทำให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอดปี 2563 หายไปจากระบบไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมด้านมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยมีการจัดเตรียมที่พักแรม Alternative Local Quarantine สำหรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ แบบจำกัดจำนวนตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนด โดยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมที่จะรับเที่ยวบินระหว่างประเทศวันละ 2 เที่ยวบิน หรือไม่เกินวันละ 400 คน

นายวโรดม กล่าวอีกว่า เรื่องนี้ทางหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ คิดว่าจะต้องรอบคอบและเป็นมาตรการที่เข้มงวด หากดำเนินการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรการด้านสาธารณสุข รวมถึงความร่วมมือของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ คิดว่าจะเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ได้

Related Posts