ปตท. ติดอันดับดัชนีความยั่งยืน DJSI เป็นปีที่ 9 ในกลุ่ม World Index

ปตท. ติดอันดับดัชนีความยั่งยืน DJSI เป็นปีที่ 9 ในกลุ่ม World Index

PTT ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI เป็นปีที่ 9 ในกลุ่ม World Index และ กลุ่ม Emerging Market Index โดยได้คะแนนสูงสุดเป็น Industry Leader

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.63 อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ในกลุ่มดัชนีโลก หรือ World Index

รวมถึงดัชนีตลาดเกิดใหม่ หรือ Emerging Market Index โดยได้คะแนนสูงสุดเป็น Industry Leader ในกลุ่ม Oil & Gas Upstream & Integrated หรือ OGX นำมาซึ่งความภาคภูมิใจขององค์กรและประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

ทั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการท่ามกลางช่วงเวลาที่ท้าทาย และการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของ ปตท. ตามแนวคิด Powering Thailand’s Transformation

ในการสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และมุ่งพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย
1. บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP
2. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP
3. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC
4. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC

ทั้งหมดยังได้ผ่านการประเมินเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องครบทุกบริษัท โดย ไทยออยล์ ได้คะแนนสูงสุดเป็น Industry Leader ในกลุ่ม Oil & Gas Refining & Marketing (OGR) และ จีซี ได้คะแนนสูงสุดเป็น Industry Leader ในกลุ่ม Chemicals (CHM) อีกด้วย

สำหรับ DJSI จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือของ S&P Global และ SAM ถือเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน รวมถึงการสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

Related Posts