“จีซี” พร้อมผลิตนาฬิกาจากขยะ เพื่อรณรงค์การใช้ขยะพลาสติกรีไซเคิล

“จีซี” พร้อมผลิตนาฬิกาจากขยะ เพื่อรณรงค์การใช้ขยะพลาสติกรีไซเคิล

นายคงกะพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือจีซี เปิดเผยว่า จากการที่นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้หารือถึงการให้จีซีนำขยะพลาสติกมารีไซเคิลมาผลิตเป็นสายนาฬิกาข้อมือ และจัดทำเป็นรุ่นเฉพาะ หรือลิมิเต็ด อิดิชัน โดยปลัดกระทรวงทรัพย์ฯ พร้อมที่จะประสานงานไปยังผู้ผลิตนาฬิกาที่ต้องการผลิตสายนาฬิกาจากขยะ เพื่อให้จีซีเป็นผู้ผลิตนั้น ทางจีซีพร้อมที่จะผลิตหากผู้ประกอบการต้องการ แต่ต้องเจรจาในรายละเอียดของรูปแบบต่างๆ ซึ่งการร่วมมือกัน เพื่อรณรงค์การใช้ขยะพลาสติกรีไซเคิลนั้น เพื่อลดปริมาณขยะในประเทศ และตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้วย

ทั้งนี้ ปัจจุบันจีซีได้ร่วมมือกับพันธมิตรหลากหลายราย ตั้งแต่การคัดแยก การจัดเก็บขยะพลาสติก ซึ่งหลังจากมีการคัดแยกขยะพลาสติกแล้ว ขยะเหล่านั้นจะถูกนำเข้าโรงงานรีไซเคิล เพื่อผ่านกระบวนการเปลี่ยนเป็นเส้นใยพลาสติก และเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ จากนั้นผ่านโรงงานแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิล และอัปไซเคิล วนกลับไปสู่ผู้บริโภคอีกครั้งหนึ่ง เช่น โครงการจีวรขยะรีไซเคิล ด้วยการนำขยะพลาสติกที่คัดแยกแล้วมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อผลิตเป็นจีวร นอกจากช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ และถือเป็นพันธกิจหลักของจีซีด้วย

Related Posts