“คนละครึ่ง” ลงทะเบียนครบแล้ว ไขข้อสงสัยคลังโอนเงินให้ “ร้านค้า” วันไหนบ้าง

“คนละครึ่ง” ลงทะเบียนครบแล้ว ไขข้อสงสัยคลังโอนเงินให้ “ร้านค้า” วันไหนบ้าง

คนลงทะเบียน “คนละครึ่ง” ใช้สิทธิ์ครบ 10 ล้านแล้ว พร้อมไขข้อสงสัย ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการรับเงินอย่างไร เงินเข้าวันไหนบ้าง

หลังจากโครงการ “คนละครึ่ง” เปิดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และได้รับสิทธิ์สามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” วันแรก ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค.63 ที่ผ่านมา ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อ 50% โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยล่าสุด มีผู้ลงทะเบียนครบ 10 ล้านคน ตามที่ได้รายงานไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ ในส่วนของร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง จะรับเงินจากลูกค้าได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” โดยร้านค้าจะได้รับเงินส่วนที่ได้รับจาก G-Wallet ในวันถัดไป และเงินจากสิทธิ์คนละครึ่งในวันทำการถัดไป ดังนี้

ส่วนที่ 1 เงินส่วนที่ประชาชนชำระ

ร้านค้าจะได้รับเงินทุกสิ้นวัน โดยช่วงเวลาการโอนเงินให้ร้านค้าจะทยอยโอน ตั้งแต่ 02.00 น. เป็นต้นไป ไม่เกิน 06.00 น. จะได้ครบทุกร้านค้า

ส่วนที่ 2 เงินส่วนของภาครัฐ

ร้านค้าจะได้รับวันทำการถัดไป หากเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ จะได้รับวันจันทร์ โดยช่วงเวลาที่รับเงินโอนจากภาครัฐ คือ ตั้งแต่ช่วง 17.30 น. เป็นต้นไป จนไม่เกิน 19.00 น.

ตัวอย่างการรับเงินของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

“ขายของวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม เวลา 21.00 น. จำนวน 300 บาท”

รับเงินส่วนที่ 1 จากประชาชน ชำระครึ่งหนึ่งผ่าน G-Wallet จำนวน 150 บาท จะโอนให้ร้านค้าตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค. เวลา 02.00 น. เป็นต้นไป

รับเงินเงินส่วนที่ 2 จากภาครัฐ อีกจำนวน 150 บาท จะโอนให้ร้านค้าในวันจันทร์ที่ 26 ต.ค. เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้า

1. เป็นกิจการประเภท ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/สินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย
2. ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล
3. ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์

Related Posts